skip to Main Content

Organisatieverandering door digitalisering

Raakt de digitale transformatie ook mijn organisatie?

Het korte antwoord is: ja – de kans is extreem groot dat organisatieverandering door digitalisering ook bij u plaatsvindt.

Elke organisatie die deel uitmaakt van een keten of een netwerk van samenwerkende bedrijven heeft te maken met een digitaliserende markt. Ongeacht of het een particulier, een beursgenoteerd of een overheidsorganisatie betreft.

Indien uw organisatie de laatste is in de keten (en dus het uiteindelijke product of de dienst levert aan de eindgebruiker), merkt u vast al geruime tijd dat uw afnemers digitale kanalen gebruiken, naast het traditionele kanaal. Bijvoorbeeld via digitale kanalen communiceren, het product afnemen en ervoor betalen. In toenemende mate is er ook sprake van producten en diensten die op maat gemaakt en/of afgeleverd kan worden. Digitalisering speelt bij dit alles een cruciale rol.

Deze laatste organisatie in de keten moet daarom dus kunnen meebewegen met haar afzetmarkt. En om dit goed te kunnen doen, zal deze organisatie zelf ook gebruik moeten maken van toenemende digitale oplossingen. Indien uw organisatie ergens in de keten zit, merkt u vast dat er een toename is van digitalisering en meer connectiviteit met klantsystemen. Er is dus sprake van een domino-effect in de keten. Alleen hierdoor al, zal ook uw organisatie geraakt worden door de digitale transformatie.

Digitale tansformatie: platformeconomie en disruptieve verandering

Maar dat is nog niet alles. Vrijwel elke sector waarin dit soort ketens en netwerken van organisaties samenwerken, wordt disruptief veranderd door digitalisering. Dit komt vaak door het gebruik van online platformen (vaak ‘de platformeconomie’ genoemd). Op deze platformen wordt een directe connectie gemaakt tussen de afnemer en de producent van het product of de dienst. De toegevoegde waarde van logistieke, financiële en administratieve dienstverleners in een keten, verandert daardoor in hoge mate.

Vaak wordt de ‘traditionele’ dienst van deze partijen overbodig en dienen nieuwe diensten ontwikkeld te worden om aantrekkelijk te blijven voor klanten. In vrijwel elke sector zie je daardoor dat de digitale transformatie tot nieuwe diensten en nieuwe verdienmodellen leidt. Dit aspect van de digitale transformatie leidt tot (nieuwe) winnaars en verliezers in uw sector.