skip to Main Content

Sociale innovatie en high performance teams

Sociale innovatie met high performance teams; waarom is dit randvoorwaarde voor succes?

Snel anticiperen op de veranderingen in de digitaliserende samenleving, is alleen mogelijk met als de professionals zich adequaat georganiseerd hebben. Dat betekent dat sociale innovatie met high performance teams randvoorwaarde is voor organisaties die een succes willen maken van de digitale transformatie.

Elke andere organisatievorm zal minder snel en minder adaptief resultaat opleveren.

De technologische ontwikkelingen zorgen voor een enorme dynamiek van veranderingen in de sector. Het is zoveel tegelijk. De mensen in het bestuur van de organisatie kunnen onmogelijk de details en de gevolgen van de veranderingen op microniveau bevatten. Dit laatste is wel nodig om op de lange termijn effectief te kunnen zijn in de digitaliserende samenleving. Het moet dus anders als het gaat om absorberen van kennis en het komen tot besluitvorming in de organisatie.

Succes met technologische innovatie, kan simpelweg niet zonder sociale innovatie binnen de organisatie.

Wat sociale innovatie is

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen). Maar ook het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren). En het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen(slimmer werken). Dit alles om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen. Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren. Slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren hebben immers een versterkende werking op elkaar.

Sociale innovatie in uw organisatie

De vraag is dus: hoe krijgt u sociale innovatie in uw organisatie? Hoe krijgt u een cultuur waarin innovatie omarmt wordt, zodat personeel de kansen van de digitale transformatie najaagt?

Het antwoord klinkt eenvoudig: werken met High Performance Teams. Maar de realisatie is minder eenvoudig. Veel werkteams hebben al cursussen gevolgd over SCRUM, AGILE en KAIZEN, zonder dat ze ooit werkelijk een High Performance Team zijn geworden. Dit komt omdat je de spelers van een team wel kunt lezen over hoe de spelregels van voetbal werken. Maar met het delen van die kennis heb je nog geen topteam.

De leden van een High Performance Team zijn intrinsiek gemotiveerd om de prestaties te verbeteren en te veranderen. Het team is daarnaast in staat om de wil om te veranderen zelf vorm en inhoud te geven. Bij dit laatste gaat het vaak mis. En nog veel vaker ligt dat niet aan het team, maar aan hoe besluitvorming tot stand komt in andere onderdelen van de organisatie.

Een High Performance Team kan dus wel de intrinsieke motivatie hebben om de organisatiedoelen te halen, maar toch falen als het last heeft van verkeerd management of van weerstand bij andere onderdelen van de organisatie.