skip to Main Content

Digitale transformatie en digitale revolutie

Wat is de digitale transformatie? Wat is de digitale revolutie?

Stelt u zich eens een wereld voor die wordt bepaald door informatie, waar elk individu overal ter wereld met elkaar verbonden is door de mogelijkheden van de technologie. Waar een samenleving transformeert gedurende een digitale revolutie. Een revolutie die niet wordt gedreven door politiek, maar door onze behoefte aan de juiste en vooral transparante informatie. Een wereld waar informatie altijd en overal beschikbaar is. En hoe door samenwerking bij het runnen van organisaties een nieuw tijdperk ontstaat.

Informatie is in het begin van de jaren 80, door het gebruik van de eerste personal computers, een sleutelbegrip geworden. Toch is de samenleving altijd al een informatiemaatschappij geweest. Alleen de hoeveelheid informatie en de manier van opslaan van deze informatie is explosief veranderd. Maar dit is slechts één van de kenmerken van de digitale transformatie.

Doorslaggevend bij de huidige digitale revolutie is dat hardware, software en biometrische sensoren een fusie met elkaar zijn aangegaan. Hierdoor zijn productiemethoden, nieuwe producten, nieuwe diensten ontstaan, al dan niet steunend op artificiële intelligentie. Deze ontwikkelingen maken het niet alleen onvermijdelijk dat bedrijfsmodellen veranderen; het is een tweede essentieel kenmerk van de digitale transformatie van organisaties in een digitaliserende samenleving. En deze verandering is niet alleen voelbaar voor bedrijven met een winstoogmerk; ook (semi-)overheidsorganisaties en ngo’s kunnen de digitale transformatie niet negeren.

Maar wat is de digitale transformatie nu precies? Een literatuurstudie van de Universiteit Utrecht levert ons de definitie op die is gehanteerd bij het opzetten van onze programma’s, workshops en diensten:

Digitale transformatie is een continue verandering van de gehele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemende gebruik van digitale technologieën. De kern van de transformatie is een verandering van het bedrijfsmodel. Hoe de organisatie waarde aan haar klanten kan blijven leveren is daarbij de hoofdvraag. De transformatie raakt daarbij alle facetten van een organisatie, zowel de cultuur, strategie, techniek, processen, relaties als de competenties van de werknemers.

De digitale transformatie gaat dus in eerste instantie niet over technologie, maar om wat organisaties ermee doen om relevant te blijven in een digitaliserende samenleving. Het gaat om hoe mensen met elkaar samenwerken om producten en diensten te ontwikkelen die passen in ons huidige tijdperk en hoe de bedrijfsprocessen daarvoor veranderd moeten worden. En het gaat om veranderingen in het bedrijfsmodel en de verdeling van kosten en baten in de begroting.