skip to Main Content

Digitale marktleider

Kan uw organisatie de digitale marktleider worden en innovatie agenda in uw sector bepalen?

Om digitale marktleider te worden moeten de sleutelfunctionarissen goed begrijpen wat dat inhoudt. Deze sleutelfunctionarissen moeten daarom in staat zijn om antwoord te geven op de volgende deelvragen:

  1. Wat is het belang van digitale innovatie voor uw organisatie?
  2. Laat uw organisatie kansen liggen? Door niet of onvoldoende te investeren in digitalisering van het business model?
  3. Houdt uw organisatie genoeg rekening met de risico’s, horende bij het verbeteren van het business model?
  4. Heeft uw organisatie voldoende inzicht in de strategische effecten bij de keuzes die gemaakt worden t.a.v. digitale productontwikkeling?
  5. Worden de beslissingen over digitalisering en organisatieveranderingen op een juiste wijze genomen? Is het management consequent met digitalisering?
  6. Wat zijn de sterke kanten van de wijze waarop het management digitalisering en organisatieverandering heeft ingericht? Wat zijn de digitalisering governance-sterktes?
  7. Wat zijn de zwakke kanten van de wijze waarop het management digitalisering en organisatieverandering heeft ingericht? Wat zijn de innovatie governance-zwaktes?

Mogelijk blijkt uit de antwoorden dat er voldoende focus, ambitie, draagvlak en ‘veranderfitheid’ bestaat. Alleen dan is het zinvol om de volgende stap te zetten. Is dit onvoldoende aanwezig, dan is het raadzaam om eerst ‘aan de organisatie’ te werken. Veranderingen ‘in de organisatie’ om digitale marktleider te worden, zullen immers niet effectief blijken.

Na een positief oordeel op de zeven vragen, kan een volgende stap gezet worden. Dit is een onderzoek naar zowel de interne als externe factoren van het bestaande businessmodel van de organisatie. Hoe u dit onderzoek uitvoert en dit vertaalt naar een passende strategie, staat beschreven in Het Managementboek voor Digitale Transformatie.