skip to Main Content

Online trendsetter worden met digitale transformatie

Wordt uw organisatie de online trendsetter met digitale transformatie?

Er zijn een aantal randvoorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen, indien u de online trendsetter wilt worden. Het ontbreken van een randvoorwaarde is direct een showstopper. Hieronder de opsomming van de randvoorwaarden en daaronder de uitwerking.

 • Randvoorwaarde 1: voldoende massa
 • Randvoorwaarde 2: technologie op orde
 • Randvoorwaarde 3: organisatie is resultaat gericht
 • Randvoorwaarde 4: er wordt datagedreven gewerkt

Massa voor online trendsetter

Uw organisatie levert dagelijks producten en diensten levert aan tienduizenden mensen. Consumenten, burgers, patiënten of een mondiale groep mensen van een homogeen beroep, hobby of geloof. In dit geval heeft uw organisatie de massa om de ambitie voor online trendsetter te worden.

Mogelijkheid 2. Uw organisatie gebruikt de platformeconomie om de sector disruptief te veranderen. Het moet dan zelfs het primaire doel zijn om de online trendsetter te worden. Immers: er is nog geen voldoende massa, maar het krijgen ervan is impliciet onderdeel van het succes van uw onderneming.

Technologie voor online trendsetter

Uw organisatie moet haar technologie op orde hebben. Er moet niet alleen een duidelijke visie zijn, met bijbehorende strategie omtrent het platform. Is dit gericht op web 2.0 of web 3.0? Hoe versterkt de app voor mobiele apparaten de groei? Zijn alle systemen geschikt om via omni-channels in contact te staan met de doelgroep? Is de data over klanten, producten, diensten en alles daaraan gerelateerd, toegankelijk voor alle rollen functies? Is de veiligheid en bescherming van technologie en data, in al haar facetten conform zowel wettelijke kaders als de nieuwste technologische inzichten?

Resultaat gericht

Zodra de technologische randvoorwaarden voldaan zijn, is het tijd voor randvoorwaarde drie. Nu moet gecontroleerd worden of managers, leiders en medewerkers in de organisatie ook allemaal in staat zijn om resultaat gericht te werken. RGO – Resultaat Gericht Organiseren, stelt dat daarvoor zeven succesfactoren zijn. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

 1. De klant staat centraal bij elke beslissing die genomen wordt.
 2. Iedereen is aligned omdat de organisatie een duidelijke richting heeft.
 3. Strategische doelen, tactische doelen en operationele doelen focussen op resultaat.
 4. High Performance Teams werken aan de realisatie van de doelen.
 5. Processen worden zo ingericht, dat ze altijd schaalbaar zijn.
 6. Processen en resultaten worden gemeten en leveren feedback.
 7. De cultuur omarmt experimenteren en continu verbeteren.

Zodra uw organisatie ‘massa’ heeft. En zodra de inrichting van de organisatie en de technologie klaar staan om de online trendsetter te worden. Dan is aan de eerste drie randvoorwaarden voldaan. Wat overblijft is de randvoorwaarde van datagedreven te werken.

Datagedreven werken naar online trendsetter

Bij datagedreven werken is het meten en determineren van de conversion rate een van de voornaamste fundamenten van e-commerce en marketing voor online retailers.

Hierbij wordt gemeten hoeveel van de mensen die een site bezoeken, ook daadwerkelijk een product bestelt of een aanvraag doen; de click rate. Met de onderliggende data kan onderzocht worden welke commerciële uitingen succesvol zijn en of dit eventueel te relateren is aan een specifieke focusgroep klanten met bepaalde kenmerken.

Traditioneel werden deze metingen en analyses door marketeers uitgevoerd. Maar door conversion improvement na te jagen zijn de leidende webshops gebruik gaan maken van big data en gedragswetenschappers die hun gedachtenwetenschappelijke inzichten gebruiken. Consumenten die op een dergelijke site komen doen mee aan A/B-testen, zonder dat ze dit weten. Wetenschappers onderzoeken de conversieratio: hoeveel mensen kopen van variant A en hoeveel kopen van variant B. Testen en inzichten hebben ertoe geleid dat er tegenwoordig sprake is van de persuasion rate.