skip to Main Content

Groei dankzij de digitale transformatie

Hoe krijgt ook uw organisatie groei dankzij de digitale transformatie?

Voor organisaties die al langer bestaan kan de verandering door digitalisering als bedreigend overkomen. Maar als de focus verlegd wordt van behouden naar kansen, komen er al snel andere zaken naar voren. De digitale transformatie biedt nieuwe kansen aan vrijwel elke organisatie. Vrijwel elke organisatie maakt kans op groei met de digitale transformatie!

Als uw organisatie in staat is om deze kansen te grijpen, dan weet u dat er wordt meebewogen met de digitaliserende samenleving. Maar uw organisatie moet dan wel een aantal zaken goed georganiseerd hebben ten aanzien van de digitale transformatie. Anders gezegd: uw organisatie moet een aantal sterke ‘digitale’ punten hebben om werkelijk te kunnen groeien.

SWOT-analyse

Om kansen en sterke ‘digitale’ punten te identificeren, is een speciale SWOT-analyse nodig. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity, Threats. SWOT-analyses bestaan al langer. Op basis van algemene, bestuurkundige criteria, wordt een diagnose gemaakt van een organisatie. Voldoet een organisatie aan de referentiekaders, dan is er spraken van een sterkte of een kans. Voldoet de organisatie niet aan een bepaald aspect, dan is er spraken van een zwakte of een dreiging. Een traditionele SWOT-analyse onderzoekt hoe een organisatie haar prestaties kan verbeteren in een stabiele markt.

Referentiekader voor digitale transformatie

Maar voor de digitale transformatie is het belangrijk dat het referentiekader passend is. De criteria om te bepalen of iets een kans of een sterk ‘digitaal’ punt is, zijn anders is dan die van een traditionele SWOT-analyse. Om te onderzoeken hoe de situatie is voor een organisatie die te maken heeft met een groot scala aan veranderingen in een digitaliserende samenleving, dient een specifieke SWOT-analyse gebruikt te worden.

In Het Managementboek voor Digitale Transformatie kunt u lezen wat de verschillen zijn tussen de traditionele organisatie en de adaptieve organisatie.