skip to Main Content

Het team meekrijgen met de organisatieveranderingen van de digitale transformatie

Hoe kunt u het team meekrijgen met de organisatieveranderingen die voortvloeien uit de digitale transformatie?

Het team meekrijgen bij organisatieverandering is altijd een uitdaging voor managers. Het gezegde is: “iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden”.

En bij organisatieveranderingen naar aanleiding van de digitale transformatie gaat het nooit om kleine organisatorische aanpassingen. Kijk hieronder maar naar de definitie van de digitale transformatie.

Digitale transformatie is een continue verandering van de gehele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemende gebruik van digitale technologieën. De kern van de transformatie is een verandering van het bedrijfsmodel. Hoe de organisatie waarde aan haar klanten kan blijven leveren is daarbij de hoofdvraag. De transformatie raakt daarbij alle facetten van een organisatie, zowel de cultuur, strategie, techniek, processen, relaties als de competenties van de werknemers.

Zoals deze definitie laat zien, is er dus sprake van een verandering van de integrale organisatie. Ook van de structuur en cultuur. Bestuurders zien daar vaak een probleem in. Vooral als het gebruikelijk is in de organisatie om veranderingen van bovenaf op te leggen. Goed om te weten dat juist die manier van ‘managen van verandering’ zelf een belangrijk veranderdoel is. Succes met technologische innovatie, kan immers niet zonder sociale innovatie binnen de organisatie.

Sociale innovatie bij werkteams en management

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen). Het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren). En het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen(slimmer werken). Het doel van sociale innovatie is niet uitsluitend om een aantrekkelijke werkgever te worden. Ook is nadrukkelijk het doel om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.

Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren. Slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren hebben een versterkende werking op elkaar.

Het werken met High Performance Teams beantwoord aan deze kaders van sociale innovatie. Maar let op: veel werkteams hebben al cursussen gevolgd over SCRUM, AGILE en KAIZEN, zonder dat ze ooit werkelijk een High Performance Team zijn geworden. Om dit te verklaren kunnen we een analogie maken met het samenstellen van een goed voetbalteam. Alle spelers van het team kun je een boek laten lezen over hoe de spelregels van voetbal werken. Maar met alleen die kennis zijn de spelers nog geen goed voetbalteam.

Een High Performance Team is intrinsieke gemotiveerd om de organisatiedoelen te halen. En het is in staat om de onderlinge samenwerking te optimaliseren om de doelen na te jagen.