skip to Main Content

Digitale productontwikkeling voor business development met Product Development Teams

Digitale productontwikkeling voor business development, hoe organiseer je dit voor de digitale transformatie?

Digitalisering wordt vaak alleen ingezet om bestaande taken te automatiseren. Om een bestaand product sneller en efficiƫnter te kunnen leveren. Maar de digitale transformatie gaat over het meebewegen met een digitaliserende samenleving. IT en software moeten daarom ingezet worden als instrumenten bij nieuwe, digitale productontwikkeling voor business development. Dit vereist een ander perspectief op digitalisering en productontwikkeling. En dus ook een andere organisatievorm: het Product-development-team.

Het Product-development-team

Een Product-development-team (PDT) is een multiskilled team. In dit team wordt tenminste deelgenomen door een salesmedewerker, een IT-medewerker en een operationeel medewerker. Het team heeft het doel om te onderzoeken hoe digitalisering kan bijdragen aan verbeteringen van de bestaande propositie naar de bestaande markt.

Het PDT komt elke maand samen. Bijvoorbeeld elke eerste vrijdag van de maand wordt een innovation-friday. Het team gaat door alle commerciĆ«le activiteiten van die maand, die niet geleidt hebben tot een order met een factuur. Dit zijn dus vooral de gestaakte offertetrajecten en de door de klant afgewezen offertes. Door deze te evalueren vanuit het oogpunt ‘de klant kunnen wij niet veranderen, dus wat moeten wij veranderen aan onze propositie?, wordt een impuls gegeven aan productinnovatie.

Voorbeeldvragen

Hieronder een aantal voorbeeldvragen die het PDT bij elk vastgelopen verkooptraject moet beantwoorden:

  • Waar moet onze oplossing digitaal verrijkt gaan worden, zodat deze voorziet in de onderliggende behoefte van de afnemer?
  • Heeft de concurrent die een voorsprong op ons heeft, al een digitale product of dienst? Zo ja, wat kunnen wij daarvan leren?
  • Hoe origineel is het als wij ons product digitaal verrijken? Zijn er vergelijkbare oplossingen in andere branches?
  • Hoe zouden wij met digitale technologie sneller naar een minimum viable product, een oplossing met de minimaal benodigde functies, kunnen werken?
  • Als wij een deel van onze oplossing virtueel leveren, of met een ander betaalmodel (bijvoorbeeld SaaS), kunnen wij dan ons businessmodel afstemmen op het formaat van de klant?
  • Als wij een deel van onze oplossing virtueel leveren, of met een ander betaalmodel (bijvoorbeeld SaaS), kunnen wij onze tarieven dan afstemmen op het budget van de afnemer?
  • Kunnen wij onze huidige gesprekspartner betrekken bij de ontwikkeling en het testen van het nieuwe, digitale product?
  • Waar moet onze oplossing digitaal verrijkt gaan worden, zodat die wel urgentie heeft voor de afnemer?

Door deze vragen te stellen, wordt het de bestaande propositie naar de markt kritisch onderzocht op verbeteringen. En door digitalisering steeds centraal te stellen bij de oplossingsrichting, komt een outside-in visie op de digitalisering van de samenleving op gang.

Er ontstaat binnen het PDT een verandermotief voor digitalisering van de bestaande diensten.

Het PDT is hierdoor het ideale startpunt om te gaan werken met high performance teams en om de sociale innovatie te verbeteren. Meer weten over high performance teams en sociale innovatie? Lees dan dit!