skip to Main Content

Beschermen tijdens de digitale transformatie

Wat moet uw organisatie beschermen tijdens de digitale transformatie om relevant te blijven?

Voor organisaties die al langer bestaan kan de verandering door digitalisering als bedreigend overkomen. Maar als de focus verlegd wordt van behouden naar kansen, komen er al snel andere zaken naar voren. De digitale transformatie biedt nieuwe kansen aan vrijwel elke organisatie. Maar bij het meebewegen met de markt moet elke organisatie weten wat te beschermen tijdens de digitale transformatie!

Uw organisatie moet in staat is om nieuwe kansen te grijpen, en de punten te behouden die uw organisatie onderscheidend maken. Alleen dan weet u dat er wordt meebewogen met de digitaliserende samenleving.

Daarom moet uw organisatie een aantal zaken goed georganiseerd hebben ten aanzien van de digitale transformatie. Anders gezegd: uw organisatie moet bepaalde sterke ‘digitale’ punten behouden om werkelijk te kunnen transformeren.

SWOT-analyse

Door dreigingen te relateren aan de sterke ‘digitale’ punten, krijgt u inzicht in wat te beschermen, zodra uw organisatie succesvol wordt met de digitale transformatie. Om dreigingen en sterke ‘digitale’ punten te identificeren, is een speciale SWOT-analyse nodig. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity, Threats. SWOT-analyses bestaan al langer.

Op basis van algemene, bestuurskundige criteria, wordt een diagnose gemaakt van een organisatie. Voldoet een organisatie aan de referentiekaders, dan is er spraken van een sterkte of een kans. Voldoet de organisatie niet aan een bepaald aspect, dan is er spraken van een zwakte of een dreiging. Een traditionele SWOT-analyse onderzoekt hoe een organisatie haar prestaties kan verbeteren in een stabiele markt.

Referentiekader voor digitale transformatie

Maar voor de digitale transformatie is het belangrijk dat het referentiekader passend is. De criteria om te bepalen of iets een dreiging of een sterk ‘digitaal’ punt is, zijn anders is dan die van een traditionele SWOT-analyse. Om te onderzoeken hoe de situatie is voor een organisatie die te maken heeft met een groot scala aan veranderingen in een digitaliserende samenleving, dient een specifieke SWOT-analyse gebruikt te worden.

In Het Managementboek voor Digitale Transformatie kunt u lezen wat de verschillen zijn tussen de traditionele organisatie en de adaptieve organisatie.