skip to Main Content

Verbeteren voor de digitale transformatie

Wat moet uw organisatie verbeteren voor de digitale transformatie om relevant te blijven?

Voor organisaties die al langer bestaan kan de verandering door digitalisering als bedreigend overkomen. Maar als de focus verlegd wordt van behouden naar kansen, komen er al snel andere zaken naar voren. De digitale transformatie biedt nieuwe kansen aan vrijwel elke organisatie. Maar voor elke organisatie geldt ook dat er bepaalde punten moeten verbeteren!

Als uw organisatie in staat is om deze kansen te grijpen, dan weet u dat er wordt meebewogen met de digitaliserende samenleving. Maar uw organisatie moet dan wel een aantal zaken goed georganiseerd hebben ten aanzien van de digitale transformatie. Anders gezegd: uw organisatie moet een aantal zwakke ‘digitale’ punten verbeteren om werkelijk te kunnen transformeren.

SWOT-analyse

Door kansen te relateren aan de zwakke ‘digitale’ punten, krijgt u inzicht in wat te verbeteren, alvorens uw organisatie succesvol wordt met de digitale transformatie. Om kansen en zwakke ‘digitale’ punten te identificeren, is een speciale SWOT-analyse nodig. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity, Threats.

SWOT-analyses bestaan al langer. Op basis van algemene, bestuurskundige criteria, wordt een diagnose gemaakt van een organisatie. Voldoet een organisatie aan de referentiekaders, dan is er spraken van een sterkte of een kans. Voldoet de organisatie niet aan een bepaald aspect, dan is er spraken van een zwakte of een dreiging. Een traditionele SWOT-analyse onderzoekt hoe een organisatie haar prestaties kan verbeteren in een stabiele markt.

Referentiekader voor digitale transformatie

Maar voor de digitale transformatie is het belangrijk dat het referentiekader passend is. De criteria om te bepalen of iets een dreiging of een zwak ‘digitaal’ punt is, zijn anders is dan die van een traditionele SWOT-analyse. Om te onderzoeken hoe de situatie is voor een organisatie die te maken heeft met een groot scala aan veranderingen in een digitaliserende samenleving, dient een specifieke SWOT-analyse gebruikt te worden.

In Het Managementboek voor Digitale Transformatie kunt u lezen wat de verschillen zijn tussen de traditionele organisatie en de adaptieve organisatie.