skip to Main Content

Investeringsstrategie voor digitale transformatie

Hoe ziet een investeringsstrategie voor digitale transformatie eruit?

Een investeringsstrategie voor digitale transformatie is effectief als deze in kaders is geplaatst en daarnaast een specifieke inhoud heeft. Het kader bevat ten minste twee componenten, te weten.

  1. Een investeringsstrategie is consistent met een actueel strategisch plan. Toelichting: een investeringsstrategie, specifiek voor de digitale transformatie, maakt deel uit van een business strategie. In de business strategie staan niet alleen de doelen. Ook het waarom, hoe en wat staan beschreven. En daarom speelt digitalisering en de investering een belangrijke rol in het strategisch plan.
  2. Een investeringsstrategie maakt iteratief investeren in veranderprojecten mogelijk. In buzz woorden: het is agile en adaptief. Toelichting: de digitale transformatie bestaat uit meerdere kleine en grote veranderprojecten. Die volgen elkaar iteratief op. De totale looptijd van de transformatie omvat echter meerdere jaren. Hoe groter en ouder het bedrijf – hoe meer tijd ervoor uitgetrokken moet worden. Daarom moet iteratief investeren mogelijk zijn.

Inhoud bij het kader

Naast het kader, is er dus ook een zekere inhoud. De inhoud bevat ten minste de volgende drie componenten:

  1. Een format voor business cases. Hierin staan financiële, operationele en digitale parameters. Toelichting: per afzonderlijke investering wordt een business case gemaakt, met daarin een SMART-score van deze verschillende parameters.
  2. Een instrument zoals het Business-Operating-Change-Model. Hierin wordt prioritering van de verschillende investeringsprojecten geregeld. Toelichting: in een dergelijk instrument zijn de strategische en tactische keuzes vertaald naar weegfactoren. De weegfactoren bepalen prioriteit.
  3. Beleid omtrent besluitvorming in investeringsprojecten voor middenkader en frontlinie. Toelichting: omdat het meebewegen met de digitale samenleving vraagt van mensen dat zij snel tot beslissingen komen. Besluitvorming omtrent relatief kleine veranderprojecten (micro-investeringen), die echter wel grote invloed kunnen hebben op prestaties.

Samenvattend: Business cases en een Business-Operating-Change model worden effectief gebruikt bij besluitvorming. Mits er een goed beleid is waarbij balans bestaat tussen controle en autonomie. Deze componenten maken dus inhoudelijk deel uit van de investeringsstrategie.