skip to Main Content

Overleven van de digitale transformatie

Overleven van de digitale transformatie – met wie werkt uw organisatie samen in het ecosysteem?

De digitale transformatie biedt niet alleen nieuwe kansen voor elke organisatie. Veel organisaties hebben digitalisering en innovatie in het verleden vaak toegepast om efficiënter te kunnen produceren. In een stabiele markt is daar niets mis mee. Maar onbedoeld kan de focus op efficiency ertoe geleid hebben dat de organisatie een aantal ‘digitale’ zaken zwak georganiseerd heeft voor een transformatie. Zo kunnen bestuurders van moderne organisaties zich plotseling afvragen: hoe managen wij het overleven van de digitale transformatie?

De markt verandert dynamisch en snel, waardoor er naast kansen ook dreigingen zijn. Als een organisatie in staat is om deze dreigingen af te wenden, dan bedreigt de digitale transformatie de continuïteit niet. Maar deze organisatie moet dan wel een aantal zaken goed georganiseerd hebben ten aanzien van de digitale transformatie.

Anders gezegd: uw organisatie moet een aantal sterke ‘digitale’ punten hebben om dreigingen af te wenden.

Dreigingen en zwakten dwingen tot overleven

Door dreigingen te relateren aan de zwakke ‘digitale’ punten, krijgt u inzicht in wat te verbeteren om te overleven. Immers: de organisatie wordt bedreigt, terwijl het zwak georganiseerd is. Tot dit opgelost is, kan de organisatie niet succesvol worden met de digitale transformatie. Het is verstandig om kennis en vaardigheden aan te trekken door te gaan samenwerken met externe partners die erg goed zijn in de activiteiten waar de organisatie zwak is.

Het ecosysteem van de organisatie moet ingericht worden met business partners die uw organisatie evenveel nodig hebben als dat uw organisatie deze partners nodig heeft.

SWOT-analyse

Om dreigingen en zwakke ‘digitale’ punten te identificeren, is een speciale SWOT-analyse nodig. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity, Threats. SWOT-analyses bestaan al langer. Op basis van algemene, bestuurskundige criteria, wordt een diagnose gemaakt van een organisatie. Voldoet een organisatie aan de referentiekaders, dan is er spraken van een sterkte of een kans. Voldoet de organisatie niet aan een bepaald aspect, dan is er spraken van een zwakte of een dreiging.

Een traditionele SWOT-analyse onderzoekt hoe een organisatie haar prestaties kan verbeteren in een stabiele markt.

Referentiekader voor digitale transformatie

Maar voor de digitale transformatie is het belangrijk dat het referentiekader passend is. De criteria om te bepalen of iets een dreiging of een zwak ‘digitaal’ punt is, zijn anders is dan die van een traditionele SWOT-analyse. Om te onderzoeken hoe de situatie is voor een organisatie die te maken heeft met een groot scala aan veranderingen in een digitaliserende samenleving, dient een specifieke SWOT-analyse gebruikt te worden.

In Het Managementboek voor Digitale Transformatie kunt u lezen wat de verschillen zijn tussen de traditionele organisatie en de adaptieve organisatie.