skip to Main Content

Gap-analyse en het volwassenheidsmodel digitale transformatie

Wat is gap-analyse en waarom gebruik je het?

De gap-analyse voor de digitale transformatie geeft inzicht aan managers en medewerkers. Hierdoor door het mogelijk is om richting en prioritering te geven aan de veranderprojecten binnen het programma van de organisatie.

Er is is al heel veel onderzoek gedaan naar de digitale transformatie. Er is ook al veel (wetenschappelijke) literatuur beschikbaar over de verschillende aspecten van de digitale transformatie. De resultaten van het onderzoek maken het mogelijk om het abstracte begrip ‘digitale transformatie’ veel concreter te maken. Alle onderzoeken bij elkaar hebben een scala van kenmerken, kaders, symptomen en onderliggende oorzaken in kaart gebracht van succesvolle en mislukte transformaties.

Daarmee is het daarom ook mogelijk om een diagnose op te stellen van de status van digitale transformatie van uw organisatie.

Het volwassenheidsmodel voor digitale transformatie is en voorbeeld van een diagnostisch instrument. In dit model zijn alle conclusies van de onderzoeken samengebundeld. Met dit volwassenheidsmodel digitale transformatie kan daardoor een betrouwbare en gap-analyse gemaakt worden.

Het volwassenheidsmodel voor digitale transformatie

Het volwassenheidsmodel voor digitale transformatie beschrijft het verloop van de transformatie in vijf stadia. Van de traditionele organisatie (stadium 1) naar de adaptieve organisatie (stadium 5). De diagnose met het volwassenheidsmodel onderzoek verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. Zoals de organisatiestructuur en cultuur, de processen, de klant en de technologie.

In het Managementboek voor Digitale Transformatie zijn dit dan ook de afzonderlijke delen van het boek. De vijf stadia staan daarin uitgewerkt, zodat lezers zelf hun eigen diagnose kunnen uitvoeren.

De uitkomst van de gap-analyse geeft het management en de medewerkers het inzicht in de actuele status van de integrale organisatie. Inzicht in waar men al ver is met de digitale transformatie. Maar ook waar nog extra aandacht voor moet komen, om uiteindelijk het stadium van de adaptieve organisatie te halen.